© Sauter Automatika d.o.o., Ljubljana
pravna obvestila
kazalo strani
Poslovni objekti
Hoteli
Kongresni centri
Vodni parki
Bolnišnice
Šolski objekti
Objekti kulturnega znacaja
Trgovski objekti
Stanovanjski objekti
Industrijski objekti in skladišca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celovite rešitve na področju avtomatizacije zgradb.
POSLOVNI OBJEKTI


Palača DSU, Ljubljana
Investitor: IMOS Lit

Leto: 2012Dunajski kristali, Ljubljana
Investitor: Mabra inženiring

Leto: 2009
Kompleks obsega štiri poslovne in sedem stanovanjskih stolpičev in je popolnoma avtomatiziran.
V CNS (Sauter novaPro) je vključen kompleten sistem prezračevanja in klimatizacije, daljinsko ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, krmiljenje ventilatorskih konvektorjev po posameznih prostorih, stanovanjske toplotne postaje, daljinsko odčitovanje števcev porabe energije in vode,…
V projekt smo se vključili že v fazi načrtovanja, med samo gradnjo pa smo za potrebe CNS-a koordinirali dela med strojnimi in elektro izvajalci.Modri kvadrat, Ljubljana
Investitor: Sava IP

Leto: 2008
Kompleks obsega osem med seboj povezanih objektov.
V računalniški sistem nadzora in upravljanja (CNS Sauter novaPro) je vključen kompleten sistem prezračevanja in klimatizacije, daljinsko ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, krmiljenje ventilatorskih konvektorjev po posameznih prostorih in splošni nadzor.
V projekt smo bili vključeni že v fazi načrtovanja, med samo gradnjo pa smo za potrebe CNS-a vršili koordinacijo med strojnimi in elektro izvajalci del.NPU, Ljubljana
Investitor: RAM invest

Leto: 2010
Taxgrup, Ljubljana
Investitor: Skupina Taxgroup

Leto: 2008
Poslovni objekt se nahaja v Tehnološkem parku Litostroj.
CNS (Sauter novaPro) vključuje sistem prezračevanja in klimatizacije, daljinsko ogrevanje, hlajenje, krmiljenje ventilatorskih konvektorjev po posameznih prostorih.
V CNS je integriran tudi sistem daljinskega odčitovanja števcev toplotne in hladilne energije ter vodomerji.
Za objekt imamo sklenjeno pogodbo o rednem mesečnem vzdrževanju.JP Energetika, Ljubljana
Investitor: MO Ljubljana

Leto: 2005 in 2009
Energetika Ljubljana opravlja dejavnost daljinske oskrbe s toploto (vročo vodo in paro) in oskrbo z zemeljskim plinom.
Prenova pisarniških prostorov je obsegala tudi vgradnjo CNS sistema Sauter novaPro. Poleg toplotne postaje, hladilnega postrojenja in klimatskih naprav CNS nadzira in upravlja z sistemov ogrevanja in hlajenja v vseh pisarniških in skupnih prostorih.PC Brinje, Ljubljana
Investitor: Mabra inženiring

Leto: 2004
Poslovni center Brinje se nahaja ob Dunajske cesti nasproti hotela Domino.
V CNS (Sauter novaPro) je vključen sistem prezračevanja in klimatizacije, toplotna in hladilna postaja, razsvetljava v skupnih prostorih in daljinsko odčitovanje števcev toplotne in hladilne energije ter vode.
V projekt smo se vključili že v fazi načrtovanja, med samo gradnjo pa smo za potrebe CNS-a vršili koordinacijo med strojnimi in elektro izvajalci.Mega Center, Ljubljana
Investitor: Alpine bau

Leto: 2006
Poslovni objekt zajema dva stolpiča narejena v dveh fazah in skupaj ponujata 14.000 m2 večinoma pisarniških prostorov.
CNS je izveden na preifernem in krmilniškem nivoju (sistem EY3600) ter pripravljen za priključitev na računalniški sistem. Vključuje klimatske naprave za centralno pripravo zraka in toplotne postaje.

HOTELI


City hotel, Ljubljana
Investitor: Krajc hoteli

Leto: 2007
City Hotel se nahaja v strogem centru Ljubljane, tik ob starem mestnem jedru. Lastniki so se odločili za temeljito prenovo in dograditev hotela.
V računalniški nadzor in upravljanje (CNS) Sauter novaPro je vključena kompletna tehnična infrastruktura. Vse sobe (skupaj 200) in kongresne dvorane so kompletno avtomatizirane (krmilnik Sauter "ecos"): konvektorsko ogrevanje / hlajenje, kontrola pristopa, razsvetljava, okensko stikalo.
V CNS  je vključeno tudi kompletno prezračevanje (7x klimatske naprave, prezračevanje garaže), toplotne in hladilne postaje ter razsvetljava.Hotel Arija, Debeli Rtič
Investitor: RK Slovenije

Leto: 2009
Novozgrajeni mladinski dom oz. hotel Arija predstavlja veliko pridobitev nastanitvene in programske ponudbe Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega Križa Slovenije Debeli rtič. Skupna površina objekta meri 4.979 m2. Poleg nastanitve v 34 sobah s 124 ležišči obsega tudi restavracijo ter večnamensko dvorano ter center zdravja in dobrega počutja z bazenom.
CNS zajema vso tehnično infrastrukturo na objektu na vseh treh nivojih: periferni, krmilni in nadzorni nivo. Poleg avtomatiziranih hotelskih sob, strojnice klimatskih naprav, visoko energetsko učinkovite energetske strojnice in razsvetljave CNS upravlja še z vso bazensko tehnologijo.Hotel Creina, Kranj
Investitor: GBD Kranj

Leto: 2008
Hotel lociran v centru mesta Kranj je bil zgrajen leta 1970 po načrtih priznanega arhitekta prof. Ravnikarja in je razglašen za zgodovinsko-kulturni spomenik. Hotel je bil leta 2007 temeljito prenovljen in avtomatiziran (CNS Sauter novaPro).
Zasnova CNS sistema omogoča stalno nadgrajevanja sistema. CNS trenutno upravlja z kompletnim sistemom prezračevanja in klimatizacijo (5 klimatskih naprav in odvodni ventilatorji), toplotna postaja, hladilna postaja, kotlovnica ter talno ogrevanje / hlajenje.Hotel Sava, Rogaška Slatina
Investitor: Hotel Sava

Leto: 2003
Grand hotel Sava poleg hotelskih namestitev ponuja bogat wellness program.
Za zahtevno prezračevanje in klimatizacijo wellness centra Lotus in bazenskega kompleksa skrbijo Sauterjevi prostoprogramabilni krmilniki iz družine EY3600.Hotel Kaldera, BiH
Investitor: Hotel Kaldera

Leto: 2007
Hotel je lociran v Republiki Srbski v bližini Banja Luke in je opremljen z kvalitetno tehnično infrastrukturo. Krmilniki in periferna oprema Sauter  upravljajo z sistemom za pripravo toplotne in hladilne energije za potrebe  prezračevanja in klimatizacije.

KONGRESNI CENTRI


Kongresni center Brdo pri Kranju
Investitor: JGZ Brdo (Vlada RS)

Leto: 2008
Kongresni center je popolnoma nov objekt zgrajen za potrebe predsedovanja Republike Slovenje Evropski Uniji v prvi polovici leta 2008.
Moderna steklena zasnova objekta z 9000 m2 uporabnih površin. Poleg glavne dvorane, je tu še 8 delovnih sejnih sob in 32 prostorov za delo posameznikov.
Objekt odlikuje najnovejša tehnična oprema. Vsi prostori so popolnoma avtomatizirani in povezani v enoten CNS. Zaradi feksibilnosti dvoran in visokih zahtev glede mikroklime je CNS nepogrešljiv pri vsakdanjem delu.Mercurius, BTC Ljubljana
Investitor: BTC Ljubljana

Leto: 2009
Dvorana na območju BTC City je zasnovana in opremljena za prirejanje srečanj na najvišji ravni. V njej se odvijajo novinarske konference ob pomembnih dogodkih ter predstavljajo številne odmevne razstave. V dvorani gostuje tudi SiTi Teater BTC.
Sistem klimatizacije in prezračevanja je voden z Sauterjevo krmilno in periferno opremo ter vključen v CNS Sauter novaPro.

VODNI PARKI


Vodno mesto Atlantis, BTC Ljubljana
Investitor: BTC Ljubljana

Leto: 2005
Vodni park Atlantis sestavlja 16 notranjih in zunanjih bazenov ter 13 savn in je opremljen z najsodobnejšo tehniko.
Atlantis je eden naših najprepoznavnejših referenčnih objektov, saj je kompletna tehnična infrastruktura na perifernem, krmilnem in nadzornem nivoju vodena z Sauterjevo tehniko. V CNS je tako vključena kompletna bazenska tehnika, ogrevanje objekta in bazenske vode, naprave za prezračevanje in klimatizacijo ter kompletna razsvetljava.
V projekt smo bili vključeni že v fazi načrtovanja, danes pa CNS vzdržujemo.

BOLNIŠNICE


Splošna Bolnišnica Slovenj Gradec
Investitor: Ministrstvo za zdravje RS

Leto: 2011 - 2012
Novogradnja in rekonstrukcija bolnišničnih objektov vključno z energetsko sanacijo je potekala v večih fazah in gre za največjo investicijo v zdravstvo na Koroškem zadnji 50 let.
Zahtevna strojna in elektroinštalaterska dela smo spremljali vse od začetka načrtovonja pa do končnih zagonov. CNS je popolnoma nov in je zasnovan v smislu enovitega sistema, kar pomeni da so vsi strojni sistemi (prezračevanje, ogrevanje in hlajenje) ter elektroenergetski sistemi (razsvetljava, zajem meritev,...) bili deteljno obdelani v v posebnem CNS projektu na vseh treh nivojih: periferni, krmilni in nadzorni nivo. Kompletna oprema na vseh treh nivojih je iz proizvodnega programa Sauter, kar zagotavlja 100% funkcionalnost in zanesljivost ter seveda poenostavljeno vzdrževanje.

Nevrološka klinika, KC Ljubljana
Investitor: Ministrstvo za zdravje RS

Leto: 2009
Začetek gradnje nova stavba Nevrološke klinike sega v leto 2001.
V objekt je vgrajena sodobna tehnična infrastruktura za prezračevanje in klimatizacijo ter ogrevanje in hlajenje. Vsi ti sistemi so vodeni s Sauterjevo krmilno regulacijsko tehniko in vključeni v že obstoječi CNS sistem Sauter novaPro ljubljanskega Kliničnega centra. Poleg strojnih naprav, CNS upravlja z kompletno razsvetljavo objekta ter nadzira sistem požarnih loput, šprinkler postaje, hladilnega agregata, črpališč odpadnih vod, itdORL klinika, KC Ljubljana
Investitor: Ministrstvo za zdravje RS

Leto: 2003 in 2009
Gradnja ORL klinike je potekala v dveh fazah. CNS na lokalnem nivoju je tako bil postavljen že leta 2003 in zajema kompletno toplotno in hladilno postajo ter prezračevalno-klimatske naprave prve faze.
V drugi fazi, končani v letu 2009, je sledil priklop sistema za prezračevanje in klimatizacijo, krmiljenje dogrelnikov za posamezne prostore in splošni nadzor.
CNS na lokalnem nivoju je integriran v obstoječi Sauterjev CNS Kliničnega centra.Očesna klinika, KC Ljubljana
Investitor: Ministrstvo za zdravje RS

Leto: 2001
Z novogradnjo, ki se je začela leta 1994 se Očesna klinika tako zdaj uvršča med najboljše očesne klinike v Evropi.
Krmilno-regulacijska oprema Sauter (Sistem EY2400) skrbi za zahtevno prezračevanje in klimatizacijo celotnega objekta. CNS računalnik je postavljen na lokalnem nivoju in prav tako integriran v CNS Kliničnega centra.Ortopedska klinika, KC Ljubljana
Investitor: Ministrstvo za zdravje RS

Leto: 2000
Ortopedska klinika je prvi objekt v sklopu Kliničnega centra Ljubljana, ki je bil priključen na Sauterjev CNS sistem. Krmilniki so oz družine EY2400. CNS je bil že večkrat posodobljen.   
Sistem zajema prezračevalno klimatske naprave in toplotne postaje.Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana
Investitor: Inštitut RS za rehabilitacijo

Leto: 2002 - 2009
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celovito rehabilitacijo bolnikov s prizadetostjo gibalnih funkcij in delovnih zmožnosti.
V CNS sistem Sauter novaPro je vključenih večina toplotnih postaj v objektu ter prezračevalno klimatski sistem za lekarno. V Sauterjev sistem so preko vmesnika priključeni krmilniki klimatskih naprav podjetja Menerga.
Sistem stalno dopolnjujemo, posodabljamo in vzdržujemo.Otroška bolnica - SOČA, Ljubljana
Investitor: Inštitut RS za rehabilitacijo

Leto: 2008
Nova otroška bolnica je moderna novogradnja v sklopu Inštituta za rehabilitacijo RS.
Vsi skupni in pisarniški prostori ter kabineti so popolnoma avtomatizirani in upravljani iz CNS-a. Sobna regulacija zajema krmiljenje ventilatorskih konvektorjev, razsvetljave in okenskih senčil  glede na osvetljenost. Poleg tega je v CNS vključena tudi toplotna postaja za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode ter centralne klimatsko-prezračevalne naprave.

ŠOLSKI OBJEKTI


SGBŠ, Ljubljana
Investitor: Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Leto: 2008
V novi Srednj glasbeni in baletni šoli se glasbeniki izpopolnjujejo v veliki koncertni in dveh manjših dvoranah, baletniki pa imajo na razpolago pet dvoran.
Vse dvorane kakor tudi učilnice so klimatizirane. Kompletna avtomatika za prezračevanje in klimatizacijo, ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo skupnih prostorov je iz Sauterjeve družine EY3600. Za CNS na nadzornem nivoju je uporabljena SCADA novaPro.Waldorfska šola, Ljubljana
Investitor: MO Ljubljana

Leto: 2011
Gimnazija Moste, Ljubljana
Investitor: Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Leto: 2005
Leta 2005 je bilo kompletno šolsko poslopje prenovljeno in dograjeno. Pri prenovi se je ohranila funkcionalna celovitost starega in novega objekta.
Vse učilnice so prezračevane in klimatizirane prko centralnih klimatskih naprav. V učilnicah so nameščeni senzorji kvalitete zraka, katerih namen je avtomatsko regulirati dovod svežega zraka glede na zasedenost. V CNS (Sauter novaPro) je vključen tudi sistem ogrevanja in hlajenja.

OBJEKTI DRUŽBENO KULTURNEGA ZNAČAJA


Mestni muzej, Ljubljana
Investitor: Ministrstvo za kulturo RS

Leto: 2003
Na Trgu francoske revolucije v Ljubljani stoji Turjaška palača, ki jo je konec 16. stoletja zgradil grof Herbert Turjaški. Leta 1937 je prišla v last mestne občine in od takrat je v njej Mestni muzej. V prvih treh letih novega tisočletja je bil objekt kompletno prenovljen.
Muzej hrani veliko dragocenih starin povezanih z zgodovino mesta, za kar je pomembno zagotavljati pravilno mikroklimo. Za kompletno prezračevanje, klimatizacijo, ogrevanje in scensko razsvetljavo skrbi Sauterjev sistem EY3600 na krmilnem nivoju ter SW novaPro na nadzornem nivoju.SNG, Maribor
Investitor: Ministerstvo za kulturo RS in MO Maribor

Leto: 2002
SNG Maribor je največji javni kulturni zavod v naši državi. Zgodovina gledališča v Mariboru sega že v leto 1785.
Leta 2002 je bil prenovljen glavni oder z odersko tehniko. Istočasno je bil prenovljen sistem prezračevanja, ogrevanja in hlajenja. Vsi sistemi so vodeni z krmilno-regulacijsko opremo Sauter EY3600 in povezani na računalniški sistem za vodenje in nadzor novaPro.Globus (Mestna knjižnica), Kranj
Investitor: MO Kranj

Leto: 2010
Globus je bil včasih nakupovalni center v središču Kranja, zgrajen leta 1969. Stavbo je v takratnem modernem slogu zasnoval arhitekt Ravnikar.  V letu 2010 je bila stavba deležna temeljite prenove. V osrednjem delu stavbe se danes nahaja kranjska knjižnica, ki je največja gorenjska knjižnica, v ostalih delih zgradbe pa so našli svoj prostor različni trgovski in gostinjski lokali.
CNS je sestavljen iz dveh delov - knjižnični del in lokali. Obsega pa krmiljenje temprature in kvalitete zraka po posameznih prostorih, vključuje naprave za centralno pripravo zraka in plinsko kotlovnico.

TRGOVSKI OBJEKTI


Mercator Center Ljubljana
Investitor: PS Mercator

Leto: 2007
Z razširitvijo in prenovitvijo obstoječega trgovskega centra je Poslovni sistem Mercator postavil največji trgovski center v svoji verigi trgovskih objektov. Objekt je moral zadostiti zahtevam iz mednarodnega projekta SARA v okviru projekta Eco Building (energetsko učinkovite zgradbe).
Poleg hlajenja, ogrevanja, prezračevanja in uravnavanja razsvetljave nadzoruje CNS Sauter novaPro tudi parametre bivalnega udobja. S pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij je omogočen prikaz porabe energije in energetskih stroškov v realnem času. Preko interneta je omogočen dostop tudi do podatkov o vplivih na okolje na treh različnih nivojih, za obiskovalce, za upravnika stavbe in za izbrane partnerje v raziskovalne namene.
V CNS je vključenih več kot 100 merilnikov porabe električne energije, ki omogočajo merjenje porabe celotne stavbe in porabe električne energije za hlajenje, prezračevanje in razsvetljavo za izbrane dele stavbe. Za posamezne dele stavbe se beležijo podatki o notranji temperaturi in relativni vlažnosti, koncentracijah CO2, in nivojih osvetljenosti.Mercator Center Šmartinska, LJ
Investitor: PS Mercator

Leto: 2008
Na Šmartinski cesti v Ljubljani je konec leta 2008 Mercator odprl drugi največji trgovski center v Ljubljani. Tako kot v največjem centru v Šiški je tudi za ta objekt bil izbran Sauterjev CNS novaPro. CNS upravlja z štirimimi centralnimimi klimatskimi napravami, toplotno in hladilno postajo, kompletno razsvetljavo,… Na CNS pa so preko M-Busa priključeni števci električne, toplotne in hladilne energije.Mercator Center Velenje
Investitor: PS Mercator

Leto: 2010
Na nekdanji lokaciji avtobusne postaje v središču Velenja je zrasel sodoben trgovski center z hipermarketom Mercator v prvi etaži, ter lokali za tradicionalne spremljevalne blagovne znamke v Mercatorjevih centrih (Intersport, Modiana, Boutique, turistična agencija Holiday …), gostinske lokale, lokale za še ostale uporabnike in otroško igrišče.
Saterjev CNS kontrolira in upravlja z tehnično infrastrukturo za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje v trgovskem in skladiščnem delu hipermarketa kakor tudi v vseh spremljevalnih lokalih. CNS skrbi tudi za avtomatsko odčitovanje vseh inštaliranih merilnikov električne energije, toplotne in hladilne energije ter vode.MaxiMarket LJ
Investitor: PS Mercator

Leto: 2011
Veleblagovnica Maximarket je bila zgrajena leta 1975. Arhitekt Ravnikar je v svojo arhitekturno zasnovo stavb ob Trgu republike dodal tudi blagovnico, ki jo je odlično vključil v urbanistično zasnovo in v pasaži povezal z garažami ter Cankarjevim domom.
Spomeniško zaščiteno delo ima zdaj prenovljeno podobo. Prenovljena pa je tudi tehnična infrastruktura za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje kakor tudi kompletna razsvetljava. CNS upravlja z kopletno razsvetljavo, ventilatorskimi konvektorji za ogrevanje in hlajenje ter prezračevanjem na osnov