Sauterjev računalniški sistem za centralno vodenje in nadzor (CNS) zaradi svoje fleksibilnosti omogoča investitorjem, arhitektom in projektantom neomejene možnosti pri uvajanju inteligence v zgradbo.  Večanje cen energetskih virov, ostrejše zakonske zahteve po energetskem varčevanju in dostopnejša krmilno-regulacijska in računalniška oprema prispevajo k temu, da takšni inteligentni sistemi postajajo obvezna oprema tako pri gradnji poslovnih, stanovanjskih in trgovskih objektov kakor tudi v hotelih, bolnicah, industriji,...

Centralno-nadzorni sistem omogoča najvišjo možno ugodje za uporabnike in vzdrževalce sistemov tako v smislu racionalizacije porabe vseh vrst energentov in energije, kakor tudi v smislu racionalizacije stroškov vzdrževanja sistemov in hitrega odkrivanja napak.

Centralno-nadzorni sistem za stavbno tehniko SAUTER EY-modulo odlikujejo naslednje pomembne lastnosti:

Enostavnost: Krmilniki, individualni sobni regulatorji in PC nadzorne postaje so priključene na enotno sistemsko vodilo (novaNet , BACnet/IP ali LON). S tem odpadejo različni podatkovni vmesniki s čimer je zagotovljen neomejen pretok informacij in s tem zanesljivo delovanje.

Hitrost: Optimiran prenos podatkov in prosta topologija sistema zagotavljata hiter prenos podatkov na velikih razdaljah.

Zanesljivost: Porazdeljena inteligenca po avtomatskih postajah omogoča neodvisnost sistema od centralnega nadzornega računalnika.

Prilagodljivost: Modularna zgradba sistema omogoča gradnjo sistema po korakih. Iz malih aplikacij se lahko postopoma zgradi sistem velikih razsežnosti, brez zamenjav že vgrajenih komponent.

Uporabniška prijaznost: Preprosta logika sistema in do uporabnika prijazni komunikacijski vmesniki omogočajo upravljanje z sistemom z minimalnim številom ukazov.

Komunikativnost: Mrežna zmogljivost in uporaba standardnih vmesnikov omogoča vertikalno integracijo različnih krmilno-regulacijskih sistemov in horizontalno integracijo na nadzornem nivoju v enoten nadzorni sistem.

Celovite rešitve na področju avtomatizacije zgradb.
Arhitektura CNS sistema
CNS strojna oprema
CNS programska oprema
Energetsko upravljanje
© Sauter Automatika d.o.o., Ljubljana                                 pravna obvestila                                  kazalo strani
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com