Centralni nadzorni sistemi

Centralni nadzorni sistem (CNS) sestavljajo trije segmenti:

Vsi trije segmenti so pri Sauterju med seboj 100% kompatibilni in preizkušeni na več tisoč objektih.
Sauter zasleduje gradnjo enovitega sistema vodenja in nadzora.

 • ker vsi sklopi na objektu uporabljajo isti komunikacijski protokol, ni težav pri vzpostavljanju komunikacij med različnimi regulacijskimi nivoji (periferni nivo, avtomatizacijski nivo in centralno-nadzorni nivo) in s tem ni stroškov za drage vmesnike in programiranje le teh,
 • elementi celotnega sistema so kompatibilni in med seboj zamenljivi,
 • sistem je na vseh nivojih enostavno obvladljiv in logičen,
 • majhno število rezervnih delov in nizki stroški vzdrževanja.

CNS programska oprema

Upravljalni nivo

Upravljalni nivo centralnega nadzornega sistema za uporabnika predstavlja enega poglavitnih gradnikov sistema inteligentne zgradbe.

SCADA Sauter Vision Center

Omogoča prikaz tudi največjih objektov v enem sistemov. Je modularna in razširljiva ter kompatibilna s številnimi protokoli naprav. Najbolj primerna je za napredno upravljanje z velikimi objekti.

 • namestitev na virtualno ali fizično napravo,
 • skoraj neomejeno število prikazanih podatkovnih točk s kasnejšo možnostjo razširitve,
 • možnost priključitve več uporabnikov prek HTML brskalnika v isti mreži,
 • integracijo različnih standardnih protokolov (BacNet, Lonworks, Modbus, KNX, M-Bus, EIB, OPC,…),
 • večnivojski dostop operaterjev, zaščiten z gesli (vsak dostop in sprememba parametrov se beleži v listo dostopov),
 • nazorna grafična predstavitev celotnega sistema z logično razporeditvijo naprav po sklopih,
 • on-line spreminjanja parametrov delovanja (želene temperature, mejne vrednosti, limite, parametri regulatorjev,...),
 • možnost ročnega upravljanja za primere okvare,
 • upravljanje časovnih programov (urnikov) in koledar,
 • avtomatsko arhiviranje podatkov (zgodovina) in generiranje poročil,
 • možnost izvoza shranjenih podatkov (npr. Excel, PDF),
 • alarmiranje z daljinskim prenosom alarma (e-mail, GSM z dodatno strojno opremo) ter zapis v datoteko (beleži se čas nastopa alarma, čas potrditve in čas izginotja),
 • napredni grafični izris zgodovine (trend funkcije),
 • vsak uporabnik si lahko konfigurira svojo nadzorno ploščo s preprostimi gradniki,
 • možnost daljinskega nadzora in upravljanja preko interneta ali telefona,
 • možnost dodatnih modulov, kot so EEM, AEM, Maintenance module.
SCADA Sauter moduWeb Unity (Vision)

SCADA Sauter moduWeb Unity za razliko od SCADE Sauter Vision Center deluje na prosto programirljivem krmilniku modulo 6 in ne potrebuje dodatnih naprav. Razlika je tudi v omejitvi točk na maksimalno 3200, ni možnosti integracije različnih protokolov preko OPC-ja, ni tudi nadzornih plošč in možnosti dodatnih modulov, kot so Energy monitoring module ali Maintenance module.

Najbolj je smiselna pri manjših objektih, kjer je na objektu projektirano krmiljenje družine modulo 6.

 • možnost priključitve več uporabnikov prek HTML brskalnika v isti mreži,
 • integracijo različnih standardnih protokolov (BacNet, Modbus, KNX, M-bus)
 • večnivojski dostop operaterjev, zaščiten z gesli (vsak dostop in sprememba parametrov se beleži v listo dostopov),
 • nazorna grafična predstavitev celotnega sistema z logično razporeditvijo naprav po sklopih,
 • on-line spreminjanja parametrov delovanja (želene temperature, mejne vrednosti, limite, parametri regulatorjev,...),
 • možnost ročnega upravljanja za primere okvare,
 • upravljanje časovnih programov (urnikov) in koledar,
 • avtomatsko arhiviranje podatkov (zgodovina) in generiranje poročil,
 • možnost izvoza shranjenih podatkov (npr. Excel, PDF),
 • alarmiranje z daljinskim prenosom alarma (e-mail, GSM z dodatno strojno opremo) ter zapis v datoteko (beleži se čas nastopa alarma, čas potrditve in čas izginotja),
 • grafični izris zgodovine (trend funkcije), možnost daljinskega nadzora in upravljanja preko interneta ali telefona.

CNS strojna oprema

Avtomatizacijski nivo

Strojno opremo predstavljajo prosto programirljivi krmilniki in nastavljivi kontrolerji. Možna je regulacija vseh vrst, 0-10V, 3 stopenjska, brezpotencialni vhodi, izhodi, močnostni izhodi, direktna integracija standardnih protokolov BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus, KNX, DALI, MBus itd..

Odvisno od potreb in velikosti sistemov se družine Sauter krmilne opreme delijo na:

EY Modulo 6

prosto programirljivi krmilniki

EY Modulo 5

prosto programirljivi krmilniki

ecos 504/505

prosto programirljivi krmilniki za prostorsko regulacijo

ecos 311

prosto programirljivi krmilniki za konvektorje in enostavno prostorsko regulacijo

EY-RC311 prosto programirljivi krmilnik
Nastavljivi kontrolerji

namenski kontrolerji z določenimi funkcijami, povezljivi v CNS sistem

flexotron 800 namenski kontroler za prezračevanje
NRFC 413, 422..424 Modbus konvektorski termostat

Gradimo življenjske prostore prihodnosti

V prihodnosti bodo vse stavbe avtomatizirane. Zakaj vaša ne bi bila že danes?