Energetski nadzor in upravljanje

Z vzpostavljenim energetskim upravljanjem je možno pridobiti sistem celovitega spremljanja rabe energije/energentov in stroškov, ki so povezani z obratovanjem celotne infrastrukture na objektu.

Na podlagi spremljanja, analiz in nadzora boste lahko sprejeli odločitve in učinkovito izvajali ukrepe s ciljem maksimalne energetske učinkovitosti in optimizacije stroškov.

Vse naše SCADE že standardno podpirajo avtomatsko beleženje zgodovine in izdelovanje ter pošiljanje poročil števcev električne energije in drugih energentov. Ti se lahko na CNS sistem integrirajo prek različnih vhodov in protokolov.

Pri SCADI Sauter Vision Center je možno dodati modul za nadzor energije (EMM) in dodatni modul za napredno prikazovanje energetskih podatkov (AEM).

Modul za nadzor energije v SCADI Sauter Vision Center (EMM)

EMM omogoča prikaz ter izračun vrednosti porabe v realnem času in zgodovino teh meritev. Zagotavlja tudi neposredno integracijo v SCADO Sauter Vision Center (SVC). Da bi bil izračun porabe združljiv s tehnologijo merjenja energije, uporablja različne matematične funkcije, kot so integracija, vsota, razlika, itd..

Na nadzorni plošči (Dashboard) so prikazane različne ključne vrednosti v obliki energijsko specifičnih vtičnikov in energijskih razredov. V dokumentih so na voljo naslednji pogledi:

 • koledarski, grafični in tabelarni pogledi,
 • črtni, palični ali tortni grafikon,
 • numerični prikaz.

Poleg vrst grafikonov, ki so na voljo v Sauter Vision Centru, so na voljo tudi zloženi grafikoni in tortni grafikoni z več točkami, za prikaz porabe energije posamično in kot skupne vrednosti.

 • korekcija vrednosti,
 • korekcija vrednosti ob menjavi števcev,
 • ponoven izračun, npr. po korekciji vrednosti,
 • uvoz vrednosti in popravljanje večjih časovnih razponov z uvozom datoteke CSV,
 • modul za pregled različnih izračunov.
 • definicija števcev za ročni vnos vrednosti ter njihovo shranjevanje in prikaz,
 • na podlagi vrednosti števca so samodejno izračunane in shranjene urne, dnevne, tedenske, mesečne in letne vrednosti porabe,
 • določitev alarmnih kriterijev za vrednosti porabe in namenskih alarmnih obvestil,
 • izvoz podatkov za uporabo v zunanjih sistemih (CSV, PDF, ročno in avtomatsko po e-pošti),
 • evidentiranje in spremljanje porabe energije,
 • določitev mejnih vrednosti za obvestila,
 • prikaz primerjalnih grafikonov za določljiva obdobja,
 • matematični izračuni (osnovni operatorji; logični in napredni operatorji),
 • modul enot.
Modul za napreden prikaz porabe energije v SCADI Sauter Vision Center (AEM)

Modul Analitika in upravljanje z energijo omogoča celovite analize vedenja objekta. Funkcije prikazujejo kakovost krmiljenja in izgube energije, ter prikazujejo kritične informacije v preprosti obliki. Izračuni v realnem času sprožijo alarme ki omogočajo hitre reakcije uporabnika. Omogoča tudi uporabo analitičnih funkcij in posebnih vrst grafikonov.

Vključuje vse funkcije modula za nadzor energije (EMM).

Modul AEM s svojimi funkcijami podpira certificiranje podjetij in zgradb po standardih ISO 50001, BREEAM, HQE, Minergie ali LEED.

Z izračuni porabe energije, primerjavo vrednosti, poročili in predstavitvijo KPI-jev, definiranih v družini ISO 50000, lahko te informacije uporabimo kot osnovo za certifikacijo podjetja ali energetski pregled (ISO 50002).

 • SANKEY (diagram poteka),
 • carpet plot,
 • scatter plot,
 • histogrami,
 • primerjalna tabela z oznakami osi X v dnevih v tednu, koledarskih tednih, mesecih in letih.
 • logični operatorji: IN, ALI, NE, XOR,
 • DEVIATION - odstopanje signala monitorja,
 • COHERENCE - nadzor odstopanja vzorca delovanja,
 • zaznavanje nihanj - štetje prekoračitev mejne vrednosti v vnaprej določenem obdobju.

Nova energetska navigacija, ki jo lahko nastavi uporabnik, omogoča kategorizacijo informacij. To omogoča razvrščanje podatkov po področjih, kot so elektrika, poraba vode ali lokacije prostorov.

Gradimo življenjske prostore prihodnosti

V prihodnosti bodo vse stavbe avtomatizirane. Zakaj vaša ne bi bila že danes?