Integracija sistemov

Integracija energetskih in drugih naprav z lastnimi krmilniki poteka preko standardnih komunikacijskih protokolov (BACnet, Modbus, KNX, DALI, MQTT, M-bus, EnOcean, Profinet, Lonworks, EIB,…). To so običajno naprave ali sistemi, kamor lahko prištevamo: hladilne agregate, prezračevalne naprave, kotle za ogrevanje, hidroforne postaje, črpališča, luči, prostorske upravljalnike in druge naprave. Integracija je lahko izvedena na krmilnem ali nadzornem nivoju (SCADA).

Najbolj razširjena protokola za daljinsko odčitavanje števcev sta  M-Bus in Modbus. V sistem lahko vključimo števce porabe toplotne/hladilne energije, števce električne energije, multimetre, vodomerje,…

Gradimo življenjske prostore prihodnosti

V prihodnosti bodo vse stavbe avtomatizirane. Zakaj vaša ne bi bila že danes?