Naši produkti

Iz široke družine Sauterjevih produktov vam ponujamo:
  • termostate, higrostate, tlačna stikala, dvo-točkovne regulatorje, …
  • senzorje in tipala temperature, senzorje vlage, tlaka, kvalitete zraka, CO2, …
  • samostojne regulatorje za vodenje toplotnih postaj, kotlovnic, prezračevalnih in klimatskih naprav, hladilnih postrojenj, …
  • regulacijske in zaporne ventile ter lopute,
  • elektromotorne pogone za ventile, lopute in žaluzije,
  • pnevmatske pogone in regulatorje.
Inteligentne komponente in rešitve so odraz Sauterjevega 100-letnega uspešnega dela. Vsi produkti so sestavljeni iz komponent, ki izpolnjujejo stroge zahteve na vseh nivojih avtomatike. Kot posamezni element ali kot sestavni del sistema nudijo optimalni občutek ugodja v vseh življenjskih prostorih – z najvišjo energetsko učinkovitostjo in minimalnimi stroški vgradnje.
Že v fazi razvoja posameznega izdelka, je v središču naše pozornosti zadovoljen kupec. Hkrati je to temelj, na katerem gradimo vse proizvode, ki zapuščajo Sauterjevo proizvodnjo. Posebna konkurenčna prednost je naša fleksibilnost, za katero je zaslužna velikost naše organizacije: kratek proces odločanja  in sposobnost koncentracije na detajle.
 
Podjetje Sauter AG (Basel, Švica) spada med vodilne evropske proizvajalce krmilno-regulacijske opreme namenjene ogrevanju, hlajenju, prezračevanju, klimatizaciji in prostorski regulaciji.
Naši izdelki ustrezajo najbolj zahtevnim obratovalnim pogojem, kar daje zagotovilo za njihovo dolgoročno in zanesljivo delovanje.