Ogrevanje in hlajenje

Ogrevanje

Sauter je vodilni ponudnik kompletnih sistemov za regulacijo ogrevanja in priprave sanitarne tople vode v daljinskem ogrevanju, kakor tudi v kotlovskih sistemih. Velika prednost krmilnikov je tudi kasnejša nadgradnja sistemov z dodatnimi moduli in prosta programirljivost. Tako nobena želja uporabnika ni neuresničljiva.

 • vodenje posameznega tokokroga ogrevne vode glede na urnik, nastavljene parametre, ter zunanjo temperaturo,
 • lokalne preglede delovanja ter nastavljanje parametrov,
 • popolno kontrolo in vse nastavitve parametrov preko CNS,
 • prikaz analognih vrednosti (temperatura, tlaki, pretoki, položaj reg. ventilov,...)
 • prikaz digitalnih vrednosti (status črpalk, termostatov,...)
 • prikaz izračunanih vrednosti,
 • prikaz obratovalnih ur,
 • zajem podatkov iz merilnikov toplotne energije,
 • ročno upravljanje s posameznimi elementi toplotne postaje (odpiranje/zapiranje ventilov, vklop/izklop črpalk,...),
 • nastavitev urnikov regulacijskega sklopa in posameznih elementov,
 • proti-legionelni program za STV,
 • shranjevanje podatkov za pregled zgodovine,
 • alarmiranje in sporočanje napak v nadzorni center.

Hlajenje

Tako kot pri ogrevanju, so naši krmilniki prilagodljivi na karkoli si porabnik zaželi. Seveda smo omejeni glede na strojno izvedbo in naprave, ki jih nadzorujemo.

 • daljinski vklop/izklop hladilnega agregata,
 • vodenje posameznega tokokroga hladilne vode glede na urnik,
 • daljinske vklope/izklope posameznih kompresorskih stopenj za primer prekoračitve koničnih obremenitev el. energije,
 • status hladilnih agregatov (posameznega kompresorja) in črpalk,
 • alarme hladilnih agregatov in črpalk,
 • prikaz vseh vrednosti, kot pri ogrevanju.

Gradimo življenjske prostore prihodnosti

V prihodnosti bodo vse stavbe avtomatizirane. Zakaj vaša ne bi bila že danes?